Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Kredi Koşulları Mevzuat Foto Galeri İletişim
 

İŞYERİ AÇARKEN İSTENİLEN BELGELER
 
 VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER
 
 -İşe Başlama Bildirim Formu doldurulur.
 -Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 -İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 -İkametgah İlmühaberi
 -İşe Başlama Formu
 -Nüfus Cüzdanı Örneği
 
 belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.
 
 İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER
 
 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir.
 
 İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER
 
 -6 fotoğraf
 -Nüfus cüzdanı örneği
 
 ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER
 
 -Vergi levhası fotokopisi
 -Nüfus cüzdanı fotokopisi
 -İkametgah belgesi (resimli)
 -3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
 -Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 -Sicil ilan bedeli dekont örneği
 -Sicil harç bedeli dekont örneği
 
 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ve BİLDİRİMİ
 
 Kanunun 4/b bendi kapsamında (kendi nam ve hesabına çalışan) sigortalı sayılanlardan;
 
 - Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.
 
 - Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Kuruma bildirilmektedir.
 
 Sigortalıların Prime Esas Kazançları
 
 5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi kaldırılmıştır.
 
 Kanunun (4/b) kapsamında bulunan sigortalıların (esnaf ve sanatkarların) prime esas kazançları yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı ile 6,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilmektedir.
 
 Sigortalı aynı zamanda yanında işçi çalıştırıyorsa yani işveren ise, beyan ettiği kazanç çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinden daha az olamayacaktır.
 
 Ayrıca, işyerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinden bölge müdürlüğü dosya numarası alması, işçi çalıştırıyor ise İŞKUR internet sitesindeki işyeri bilgi formunu doldurulması ve gıda işletmelerinin Tarım İl Müdürlüklerine başvurarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarası alması gerekmektedir.

 

   
Kurumsal Bilgiler

Genel Kurul Videoları

Kredi Faiz Oranları

Esnaf olma şartları

Ustalık Belgesi

Mesleki oda kuruluşu

Federasyon Adresleri

Önemli Linkler

İşyeri açarken istenilen belgeler